Etik Politikası

İşletmede çalışan herkes işletmede yazılı veya sözlü olarak belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür.

İşletme içinde çalışan hiç kimse dil, din, renk, ırk, cinsiyet, vb hiçbir özelliğinden dolayı dışlanamaz, kötü davranışlara maruz bırakılamaz.

Çalışmaya elverişli olmayan, yaşı uygun olmayan kişiler çalışmak üzere işletmeye alınamaz.

İşletmede çalışan tüm personelin yasal hakları tam ve düzenli olarak karşılanır.

İşletme içinde hiç kimseye şiddet uygulanamaz.

İş başlangıcında çalışanlara tüm yasal ve sözleşmeli hakları bildirilir.

Çalışanların, işletmede bulunması sırasında insani ihtiyaçları işletme yönetimince karşılanır.

Hasta personelin sağlık hizmetlerinden faydalanmasına izin verilir ve yardımcı olunur.

Tüm çalışmalarda saygı esas alınarak bir yönetim uygulanır.

Bu kurallara uymayan kişiler yasal ve işletmeye özel disiplin cezaları ile cezalandırılır.